Shareholder info / Annoucements

Confirmation from State Securities Commission of Vietnam

17/10/2017

Confirmation from State Securities Commission of Vietnam

Confirmation from State Securities Commission of Vietnam on receiving Danapha's registration offering the shares under private placement.

Announcement on Personnel Changes

12/10/2017

Announcement on Personnel Changes

Announcement on the person who is responsible for managing shareholder and shares transfer

<< 1234

Shareholder info

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.