Tin tức / Hoạt động Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

08/08/2022

       Sáng nay, ngày 08/8/2022, Công ty Cổ phần Dược Danapha, có mã chứng khoán DAN, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.


Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Phạm Khắc Hà - Thành viên HĐQT (bên trái)
và Ông Lê Thăng Bình -  Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc (bên phải)

       Đến dự Đại hội có 25 cổ đông là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.512.485 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017, tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha, tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Xin vui lòng xem chi tiết ở link bên dưới

http://danapha.com/vi/thong-bao-co-dong-chi-tiet/van-ban-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022.html

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.