Tin tức / Hoạt động Danapha

Danapha tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

17/05/2019

Ngày 17/5/2019, Công ty CP Dược Danapha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự đại hội có đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng đông đảo các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Gần 150 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Các thành viên Đoàn chủ tịch báo cáo tại Đại hội

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động của Danapha trong năm 2019. Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ tịch HĐQT đặc biệt lưu ý năm 2019 sẽ tiếp tục diễn ra nhiều thay đổi về nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban kiểm soát TS. Nguyễn Hoàng Giang cũng đã báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đề xuất công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và giữ vững hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Đại hội đã tán thành với mục tiêu doanh thu 550 tỷ đồng cho năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần thay đổi cơ cấu kinh doanh từ kênh ETC sang OTC, hoàn thiện hệ thống kinh doanh cũng như phổ sản phẩm phù hợp với kênh OTC; cải tạo nâng cấp và đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị mới để đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã diễn ra trên tinh thần hợp tác, chia sẻ và kết thúc thành công tốt đẹp. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2019; dựa vào niềm tin của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty Danapha sẽ hứa hẹn một năm hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 đột phá theo hướng công nghệ và tập trung xuất khẩu, tạo ra nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông.

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.