Tin tức / Hoạt động Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

05/03/2023

Sáng ngày 05/03/2023, Công ty Cổ phần Dược Danapha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở Công ty. Đến tham dự Đại hội có các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, tương ứng với 19.977.811 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 95,41% tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội

Sau khi nghe toàn bộ báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng các nội dung khác của Đại hội, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Báo cáo quản trị công ty 2022

- Báo cáo hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch 2023

- Báo cáo hoạt động BKS 2022

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023

- Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha

- Tờ trình về việc điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)

- Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Hà và Bà Bùi Thị Minh Thu, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị là ông Dobrev Sasho Hristov và ông Bojinov Stefan Georgiev nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông B. Stefan phát biểu: “Tôi đã biết đến Danapha từ rất lâu và đã có sự hợp tác với Danapha từ trước. Rất mong sẽ được đi cùng với các bạn trong thời gian sắp tới”

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, chiến lược phát triển trong những năm kế tiếp và việc cam kết lợi nhuận dành cho cổ đông và các nhà đầu tư... đã cho thấy hệ thống quản lý và điều hành hiệu quả của Ban quản trị. Danapha cũng xin cảm ơn sự đồng hành của Quý cổ đông cùng niềm tin công ty sẽ tiếp tục phát triển, phát triển một cách bền vững trong những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị mới ở nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.