Tin tức / Hoạt động Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

28/03/2024
Vào sáng ngày 29/03/2024, Công ty Cổ phần Dược Danapha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Công ty.
 
Trong không khí trang nghiêm và đầy tính xây dựng, Đại hội đã được lắng nghe các báo cáo quan trọng: Báo cáo công tác quản trị từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cùng các nội dung khác của Đại hội, Đại hội đã cùng thống nhất các nội dung Nghị quyết, và toàn văn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 

(Toàn cảnh Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)

Sau khi nghe toàn bộ báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng các nội dung khác của Đại hội, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
+ Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
+ Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024;
+ Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TGĐ và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha;
+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha;
+ Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật;
+ Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT;
+ Thông qua điều chỉnh quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế công bố thông tin;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danasome);
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh của DSG trong 5 năm;
+ Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023;
+ Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
+ Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 

(Các Cổ Đông tiến hành bỏ phiếu)

(Các Cổ Đông tiến hành biểu quyết tại Đại Hội)

Sự kiện thường niên này, không chỉ là cơ hội để Danapha chia sẻ những thành tựu đạt được trong năm 2023 mà còn mở ra hướng đi mới cho năm 2024.

(Ông Đỗ Văn Hòa, Giám Đốc Nhân sự, kiêm Thư ký Hội Đồng Quản trị đọc Toàn văn Đại Hội)
 
Chúng tôi tin rằng, với sự ủng hộ và đóng góp không ngừng của các cổ đông, Danapha sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế của mình trên thị trường dược phẩm, góp phần vào sức khỏe cộng đồng.

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.