Introduction / Vision - Mission
       

To dedicate and contribute for public health

Mr: Nguyễn Quang Trị

CEO of JSC Pharmaceutical Danapha

Vision

Being a Top 10 prestigious pharmaceutical manufacturer in Vietnam

Ambition

Become a popular pharmaceutical brand in South East Asia

Business Philosophy

Quality

Produce high quality and effective products

Professionalism

Keep innovating for professionalism and sustainable development

 

Efficiency

Pay attention to in-depth efficiency

Creativeness

Focus on developing human resource

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.