Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
CAPTOPRIL

CAPTOPRIL

Treatment of Hypertension, heart failure

Learn more
DALCOFORT

DALCOFORT

Treatment of venous disease, acute haemorrhoidal disease.

Learn more
FUROSOL (Rx)

FUROSOL (Rx)

Edema of cardiac, liver or kidney origin

Learn more
MIFENAN

MIFENAN

Emergency contraceptive for women after sexual intercourse without protective measures within 72 ...

Learn more
<< 12

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.