Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
GOLDEN STAR BALM

GOLDEN STAR BALM

Colds and flu, headache, runny nose, dizziness, joint pain, ...

Learn more
QUANG DA MASSAGE OIL

QUANG DA MASSAGE OIL

Use in case of: back pain, neck pain, sciatica, muscle aches, ...

Learn more
GOLDEN STAR MASSAGE OIL

GOLDEN STAR MASSAGE OIL

Headaches, dizziness, colds, runny nose, nausea, ...

Learn more
GOLDEN STAR INHALER

GOLDEN STAR INHALER

Nasal congestion, runny nose, cough, decongestant, ...

Learn more
<< >>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.