Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
GASTROPIN

GASTROPIN

Appointed to use for antacid, reduced muscle spasms

Learn more
 HETOPARTAT

HETOPARTAT

Support treatment acute and chronic liver disease

Learn more
LANZADON

LANZADON

- Acute treatment and maintenance treatment of ulcerative esophagitis

Learn more
METORAN (Rx)

METORAN (Rx)

Prevent the nausea, vomiting in migraine, ...

Learn more
<< >>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.