Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
BETAPHENIN

BETAPHENIN

Treatment of respiratory allergies

Learn more
CATUSSIN NEW

CATUSSIN NEW

Treatment of respiratory allergies

Learn more
CETIRIZIN 10mg

CETIRIZIN 10mg

Treatment of Allergic rhinitis

Learn more
DANAPHA - TELFADIN 180

DANAPHA - TELFADIN 180

Relieve the allergy symptoms of seasonal allergic rhinitis

Learn more
DANAPHA TELFADIN 60

DANAPHA TELFADIN 60

Relieve the allergy symptoms of seasonal allergic rhinitis

Learn more
<< 12

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.