Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
COLCHICIN 1 mg

COLCHICIN 1 mg

Acute phase of gout: to reduce inflammation and pain in the joints

Learn more
DARINOL 300

DARINOL 300

Treatment of chronic gout, management of hyperuricemia

Learn more
DARINTAB

DARINTAB

Treatment of acute attacks of migraine

Learn more
DIBULAXAN

DIBULAXAN

Pain relief, anti-inflammatory caused by injuries, rheumatoid arthritis, ...

Learn more
<< 123

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.