Contact / Distribution System
If you cannot find an appropriate store in this list, please call 1900 1727 for further information

    XÁC NHẬN THÔNG TIN
    1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
    Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
    2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
    Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.