Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
AMINAZIN 1,25% (Rx)

AMINAZIN 1,25% (Rx)

It is mainly used to treat non-depression forms of psychosis.

Learn more
Rx AMINAZIN 25mg (sugar-coated tablet)

Rx AMINAZIN 25mg (sugar-coated tablet)

Antipsychotics are mainly used to treat non-depression forms of psychosis.

Learn more
AMINAZIN 25 mg (film-coated tablet)

AMINAZIN 25 mg (film-coated tablet)

Treatment all forms of schizophrenia.

Learn more
Rx AMITRIPTYLIN 10 mg

Rx AMITRIPTYLIN 10 mg

- Treatment of depressive symptoms, nighttime bedwetting in older children

Learn more
Rx AMITRIPTYLIN 25 mg

Rx AMITRIPTYLIN 25 mg

Treatment of depressive symptoms, nighttime bedwetting in older children

Learn more
<< 12345

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.