Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
ARGYROL 1%

ARGYROL 1%

Prevention and treatment eye pain for newborn baby

Learn more
NAPHAZOLIN 0,05%

NAPHAZOLIN 0,05%

Nasal congestion, nasal running, rhinitis.

Learn more
PVP IODINE 10%

PVP IODINE 10%

- Skin and mucous membranes antiseptic - Burn wound care, open-wound, surgery wound antiseptic. ...

Learn more
SULFARTYLEN

SULFARTYLEN

- Treatment of eye conjunctivitis, cornea ulcer. - Adjunctive treatment in systemic sulfonamide ...

Learn more
<< 12

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.