Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
CITICOLIN 1000 mg/4ml (Rx)

CITICOLIN 1000 mg/4ml (Rx)

Disturbance of consciousness associated with head injury or brain surgery

Learn more
CITICOLIN 500 mg/2ml (Rx)

CITICOLIN 500 mg/2ml (Rx)

The drug is indicated in the following cases: Disturbance of consciousness associated with head i...

Learn more
NEUROPYL

NEUROPYL

- Treatment of vertigo, memory decline, dizziness, poor concentration or lack of alertness, mood ...

Learn more
Neuropyl 3g

Neuropyl 3g

Treatment of vertigo...

Learn more
<< >>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.