Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
ARCATAMIN

ARCATAMIN

Treatment of debilitating physical condition, depression, sexual weakness

Learn more
B.VITAB & B12

B.VITAB & B12

Prevention and treatment of vitamin C deficiency, vitamin B deficiency

Learn more
MAGNESI – B6

MAGNESI – B6

Treatment of Magnesium deficiency, organ seizures...

Learn more
<< >>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.